Cursos disponibles

Es un curso para 1º y 2º de ESO donde trabajaremos Narraciones de aventura

Matèria optativa de primer i segon cursos d'ESO.

Tots els exercicis del curs

Telemàtica de tercer d'ESO.

Eines per treballar les matemàtiques a 3r d'ESO.

Eines per treballar les socials

Eines i recursos per la tutoria de 4t d'ESO

It is an optional subject of the course 4 of ESO.
Informàtica 4 és una matèria optativa de 4t curs d'ESO.

Cosmetologia aplicada a la perruqueria

Tractaments capil·lars

C4, Cures bàsiques d'infermeria del CFGM de Cures auxiliars d'infermeria

file://localhost/Users/barbaragonzalezgonzalez/Downloads/images.jpeg

Validar i explotar les dades del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) o d'altres subsistemes d'informació mitjançant eines estadístiques, epidemiològiques i de control de qualitat.

Aquest curs és útil per a totes les persones que en un futur proper s'introduiran en un àmbit de treball. Serveix per conèixer el funcionament de l'empresa i les relacions que s'hi generen. També es tracten temes organitzatius

Treballs relacionats amb normativa laboral, el tema d'orientació, projecte professional i recursos per a la cerca de feina

Treball a desenvolupar durant el Crèdit de Síntesi per les assignatures de FOL i EIE